Silifke Ticaret ve Sanayi Odası | SİTSO
TurkishEnglishGermanRussianFrenchArabic
Oda Tarihçesi

ODA TARİHÇESİ

Silifke Ticaret ve Sanayi Odasının ilk tesis tarihi: 1324-1908

Silifke Ticaret ve Sanayi Odasının hizmet binaları: Silifke  Uzun Çarşı Alaattin Camii civarında Sipahizade Osman Efendiye ait binanın üst katıdır.

Silifke Çarşısı Hükümet Caddesi odaca alınan mülkiyeti Rum Ağabios'a ait 12 numaralı zemin kat binaya nakil tarihi: 1910 yılıdır. 07.01.1951 tarihine kadar bu binada oda icrayı faaliyet etmiştir.

07.01.1951 den 20.09.1959 tarihine kadar Silifke Çarşısı Eski Halkevi karşısında Mülkiyeti Gazetesi Hasan Kayhan'a ait binanın 32 no.lu üst katında icrayı faaliyet etmiştir. 20.09.1959 tarihinden 20.03.1965 tarihine kadar odamız tekrar Silifke Hükümet Caddesinde ki kendi mülkü 12 numaralı binada icrayı faaliyette bulunmuştur. 20.03.1965 tarihinden 01.04.2009  tarihine kadar trampa suretiyle kendi mülkü olan Silifke Çarşısı Belediye Pasajı No:12 de faaliyet göstermiştir. 01.04.2009 tarihinden itibaren ise şu anki yeri olan Camikebir Mah. Mefkure Sokak No:2 de bulunan kendi binasında faaliyetini devam ettirmektedir.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odasının İlk kuruluşu ve kuruluştan itibaren Başkanlık yapan Şahsiyetler ;

1908 tarihinde odanın ilk Meclis Başkanı: Hacı Hulusi Efendi oğlu Mevci Efendi.
İşe Başlama Tarihi: (1908)
İşten Ayrılma: 1912
Doğum Yeri: Silifke
Doğum Tarihi: 1295
Ölüm Tarihi:1340
Mehmet Oğlu Nuri Özal
Başkanlığa Başlama : 1913
Ayrılma: 1916
Doğum Yeri : Silifke
Doğumu: 1294
Ölüm Tarihi : 1960
Tahir bey oğlu Sadık bey (Incebayraktar):
Oda Başkanlığı Başlama Tarihi: 1.1.1917
Başkanlıktan ayrılma : 31 .12.1920
Doğum Yeri: Silifke
Doğun Tarihi: 1303
Ölüm Tarihi: 1962
Hacı Hulusi Efendi oğlu Sami Efendi(Açıkbaş):
Oda Başkanlığı Tarihi 1.1.1921
Başkanlıktan Ayrılma Tarihi: 31.12.1924
Doğum Yeri : Silifke
Doğum Tarihi: 1304
Ölüm Tarihi: 1967
Mengenli Emin Bey:
Oda Başkanlığına Başlama Tarihi: 1.1.192
Başkanlıktan Ayrılma Tarihi: 31.12.1925
Doğum Yeri: Mengen
Doğum Tarihi: 1294
Ölüm Tarihi: 9.3.1943
Sadık incebayraktar:
Oda Başkanlığına Başlama Tarihi: 1.1.1926
Başkanlıktan Ayrılma Tarihi: 31.12.1928
O tarihteki Oda Üyeleri: Mehmet efendi oğlu Nuri bey,Hocazade Emin Efendi,Mahmut Şükrü bey,Mengenli Emin bey,Hacı Ömer oğlu Mehmet Ali efendi,Sami Rıza Bey,Sait levent,Başkatip:Zarif Bey(Paköz).
Mazhar Paşa zade Nazif bey:
Oda Başkanlığına Başlama Tarihi: 1.1.929
Başkanlıktan Ayrılma Tarihi:31.12.1929
Doğum Yeri: Silifke
Doğum Tarihi: 1293
Ölüm Tarihi: 19.2.1949
Nazif Bey zamanındaki üyeler: Mengenli Emin bey, Kayserili Veysel efendi,Ali sait,Sipahi Osman efendi,Halil Ağa,Kemal Efendi(persentili). 
Mengenli Emin bey:
Oda Başkanlığına Başlama Tarihi: 1.1.1930
Başkanlıktan Ayrılma Tarihi: 20.10.1933
O tarihdeki oda azaları: Nazif bey,Veysel efendi,Manifaturacı Nuri bey(Özal),Sipahi Osman efendi,Persentili Kemal Efendi,Tabak Halil.
O tarihdeki Oda umumi katipleri: 17.12.932 tarihinden 15.2.933 tarihine kadar Zarif bey,15.2.933 tarihinden 1.5.934 tarihine kadar M.Şerif bey.
Abdullah Sabit Efendi(Baloğlu) :
Oda Başkanlığına Başlama Tarihi: 20.10.1933
Oda Başkanlığından Ayrılma Tarihi: 26.1.1935
Doğum Yeri: Anamur
Doğum Tarihi: 1311
Ölüm Tarihi: 8.Ağustos.967
O tarihdeki üyeler: illi Sait efendi, Nazif bey, ömer Rıza Bey, Veysel efendi, Durmuş Efendi, Mengenli Emin bey.
O tarihdeki Umumi kâtipler: 1.5.934 den itibaren: 4.2.937 tarihine kadar: Muhittin Mengenli.
Hacı Halil Ağa Zade Durmuş Efendi(Karaduman):
Oda Başkanlığına Başlama Tarihi: 26.1.935
Oda Başkanlığından Ayrılma Tarihi:17.2.937
Doğum Yeri: Silifke
Doğum Tarihi:1311
Ölüm Tarihi: 14.6.956
O tarihdeki üyeler: Ömer Rıza, Bey, Veysel Efendi, Ali Sait, Nazif bey, Abdullah Sabit Efendi,Yusuf koçakoğlu, Hoca zade Emin Efendi.
O tarihdeki umumi katipler: Muhittin Mengenli,
Cücelioğlu Sami Efendi: (Cüceloğlu) :
Oda Başkanlığına Başlama Tarihi: 4.2.1937
Ayrılma Tarihi: 5.1.1939
Doğum Yeri:Silifke
Doğum Tarihi: 1311
O tarihdeki üyeler: Sabit Baloğlu, Rasim Bozbey ,Kemal Persenti, Halit Erden,Burmuş Karaduman,Salih Sağında.
Başkatip vekili: Rafis Açıkbaş, işe başlama tarihi: 26.1.1937 ayrılma tarihi: 31.3.1937
Başkatip : Hüseyin Aydın Tayin tarihi: 17.2.937 ayrılma:20.11.1938

Kemal Persenti:
Oda Başkanlığına Başlama Tarihi: 5.1.1939
Ayrılma Tarihi: 20.7.1939
Doğum Yeri: Silifke
Doğum Tarihi: 1307
Ölüm Tarihi: 4.11.1965
O tarihdeki Üyeler: Hali t Erden, Salih Sağında,Rasim Bozbey, Durmuş Karaduman,Sami Cücel,Sabit Baloğlu.
O tarihdeki Umumi katipler : Hasan Rıza Özal ,İşe başlama 5.12.1933 

Durmuş Karaduman:
Oda Başkanvekilliğine gelişi :20.7.939
Ayrılma Tarihi: 21.7.939 
Veysel Oğlu Halit Erden:
Oda Bankanlığına Başlama Tarihi: 21.7.939
Ayrılma Tarihi: 11.2.1942,
Doğum Yeri: Silifke (1320,Doğum Tarihi}
Ölüm Tarihi:
O tarihdeki Üyeler: Durmuş Kara duman, Mevci Taylan, Salih Sağında , Sami Cüceloğlu.
Durmuş Karaduman:
Oda Başkanlığına Başlama Tarini:11.2.1942
Ayrılma Tarihi: 23.1.1945
O tarihdeki üyeler: Kemal Persenti,Sami Açıkbaş,Sadık Levent,Musa Sağında,M..Nuri Ören,Nuri Vural. 
Kemal Persenti :
Başkanlığa Başlama Tarihi: 23.1.943
Ayrılma Tarihi: 7.11.1945
O tarihdeki üyeler: Musa Sağında ,Sadık Levent,Sami Açıkbaş,Durmuş Karaduman, îl. Nuri Ören, Nuri Vural.
Musa Sağında :
Oda Başkanlığına Başlama tarihi: 7.11.1945
Ayrılma Tarihi: 12.6.1947
DoğumTarihi: Silifke: 1321
ölüm Tarihi:
O tarihdeki üyeler: Mehmet Boran,Rasim Akyatan,Sadık Taşucu,Durmuş Karaduman,Sadık Levent,Sami Açıkbaş.
Rasim Bozbey :
Oda Başkanlığına Başlama Tarihi: 12.6.1947
Ayrılma 13.2.1950
Doğum Yeri: Silifke : 1320
Ölüm Tarihi: 6.1.1956
O tarihdeki üyeler: Musa Sağında ,Cahit Hasan Paker, Silifke Ziraat Bankası,Mehmet Boran, Mehmet Arslan, Adnan Bayer.
Cahit Hasan Paker:
Oda Başkanlığına Başlama Tarihi: 13.2.1950
Ayrılma Tarihi: 8.3.1950
Doğum Yeri: Silifke : 1314
Ölüm Tarihi:-
O tarihdeki üyeler: Mehmet Boran,Musa Sağında,Şükrü Uğuz,Adnan Bayer, 
Mehmet Boran :
Oda Başkanlığına Başlama Tarihi: 3.8.1950
Ayrılma Tarihi: 26.12.1951
Doğum Yeri ve Tarihi:Silifke : 1320
Ölüm Tarihi:-
Üyeler: Şükrü Uğuz,Adnan Bayer ,M. Sağında, Ziraat Bankası,ömer Kunt. 
Sami Çalıkla :
Oda Meclisi Başkanlığına Başlama Tarihi:26.12.951
Ayrılma Tarihi: 9.6.1954
Doğum Yeri ve Tarihi: Silifke: 1319
Ölüm Tarihi: 19.12.1958
O tarihdeki : Hasan Esin,Kemal P er senti, Adnan Bayer,Ali Arman, İbra¬him Doğan. 
Kemal Persenti:
Oda Yönelim Kuruluna başlama tarihi: 26.12.951 , 10.5.1952
Adnan Bayer :
Oda Yönetim Kurulu Başkanlığa Başlama Tarihi: 10.5.1952
Ayrılma Tarihi: 4.6,1953
Doğum Yeri ve Tarihi: Rüdeyde: 1304
Ölum Tarihi: 1963
O tarihdeki yönetim kurulu üyeleri: Ali Ravanoğlu,Hasan Esin,İbrahim Doğan,Tahir İncebayraktar,Abdullah Özütok.
Tahir İncebayraktar:
Oda Yönetim Kurulu Başkanlığına Başlama Tarihi: 4.6.955,
Ayrılma Tarihi: 30.11.1954
Doğum Yeri ve Tarihi: Silifke : 1341 ,
Ölüm Tarihi:-
O tarihdeki Üyeler: Ali Ravanoğlu,Abdullah Özütok,Adnan Bayer 
Veli Canatan :
Meclis Başkan Vekilliğine Başlama Tarihi: 9.3.954,
Ayrılma Tarihi: 3o.ll.954
Doğum Yeri ve Tarihi: Silifke : 1332 ,
Ölüm Tarihi:-
O tarihdeki Meclis üe,yeleri: Tahir İncebayraktar,Arif Köker,Adnan Bayer,Ali Ravanoğlu,Abdullah Özütok. 
Hüseyin Doğan :
Oda Yönetim Kurulu Başkanlığına Başlama Tarihi:30.11.954
Ayrılma Tarihi: 26.11.959
Doğum Tarihi ve Yeri: Silifke : 1335
Ölüm Tarihi:-
O tarihdeki yönetim kurulu üyeleri: Ali Ravanoğlu,Abdullah Özütok, İsmet Ören, Sadık Okur
Kemal Hüsbal :
Oda Meclisi Başkanvekilliğine Başlama Tarihi: 30.11.954
Ayrılma Tarihi: 20.12.956
Doğum Yeri ve Tarihi:Silifke: 1327
Ölüm Tarihi:-

Cahit Hasan Paker:
Oda Meclisi Başkanlığına Başlama Tarihi: 10.12.954
Ayrılma Tarihi:25.7.956
O tarihdeki Meclis üyeleri: ismet Ören, Ali Ravanoğlu, Hüseyin Doğ; Sabit Baloğlu, Abdullah özütok, Kemal Hüsbal ,Sadık Okur

Kemal Hüsbal:
Oda Başkan vekilliğine Başlama Tarihi: 25.7.956
Ayrılma Tarihi: 4.1.1957.
Üyeler: Hüseyin Doğan,Ali Ravanoğlu,Abdullah Özütok,ismet Ören, Sadık Okur.
Sadık Levent:
Oda Yönetim Kurulu Başkanlığına Başlama tarihi: 26.11.959
Ayrılma Tarihi: 9.5.960
Doğum Yeri ve Tarihi: Silifke: 1320
Ölüm Tarihi:-
O Tarihdeki Y.Kurulu üyeleri: Şinasi Karaduman,Ziya Çetinkaya, Rasim Gürsoy
Mehmet Boran:
Oda Meclisi Başkanlığına Başlama Tarihi: 4.1.957
Ayrılma Tarihi: 30.11.1961
O tarihdeki üyeler: Ahmet Dursun,Hayati Kutlu,Ömer Boyar,Necmi Ünlü,Ali Bozbey,İsmet Ören,Abdullah Özütok,Musa Sağında ,Mevlüt Özkan.
M. Ecmettin Ünlü:
Oda yönetim kuruluna Başlama Tarihi: 4.8.960
Ayrılma Tarihi: 10.12.963
Doğum Yeri ve Tarihi: Silifke : 1339 , ölüm Tarihi
O tarihdeki Y.Kurulu üyeleri: İsmet ören,Ömer Boyar,Ali Bozbey , Mehmet Boran
Musa Sağında :
Oda Meclis Başkanlığına Başlama Tarihi:30.11.1961
Ayrılma Tarihi: 24.3.1964
O tarihdeki üyeler:(Meclis) Ahmet Dursun,Hayati Kutlu, Hecmi Ünlü, İsmet Ören,Mehmet Boran,Mi Bozbey,Ömer Boyar,Mevlüt Özkan,Abdullah Özütok
Mevlüt Özkan:
Oda Yönetim Kuluna Başlama Tarihi:10.12.1963
Ayrılma Tarihi: 2.12.1965
Doğum Teşrihi: ve Yeri: Silifke : 1319
Ölüm Tarihi:-
O tarihdeki üyeler: Ömer Boyar,Nuri Şimşekli,Muharrem Gürgen,Hasan öztol.
Muhittin Mengenli:
Oda Meclisi Başkanlığına Başlama Tarihi: 24.3.1964
Ayrılma Tarihi: 14.12.1965
Doğum Yeri ve Tarihi: Silifke : 1327
O tarihdeki üyeler: Ayhan Persenti,Şinasi Karaduman,Ömer Kunt,Musa Kuşatman,Veli İhsan Serin,Muharrem Gürgen,Hasan Öztol,Kerim Köroğl ,Omer Kara duman, Mevlüt Özkan,Ömer Boyar,Gavit Erden,Mustafa Özkan, Bekir Ünsal,Lütfi Vural,Yalçın Yalçın,Sadık Yıldiz,Arif Köker, Nuri Şimşekli.
Şinasi Karaduman:
Oda Yönetim Kurulu başkanlığına Başlama Tarihi: 2.12.1965
Ayrılma Tarihi: 6.5.1968
Doğum Yeri ve Tarihi: Silifke : 1340
O tarihdeki üyeler:T.C.Ziraat Bankası,Ayhan Doğruöz,Ali Bozbey, Durhasan Akın,Nuri Şimşekli,Musa Kuşatman .
Kemal Dölek :
Oda Meclisi Başkanlığına Başlama Tarihi: 14.12.1965
Ayrılma Tarihi: 21.1.1967
Doğum Tarihi: 1320
doğum Yeri: Silifke
O tarihdeki üyeler: Hasan Tol,Mevlüt Özkan ,Ûmer Karaduman,Şinasi Karaduman,Hmin Kızılyar,Ömer Boyar,Muharrem Gürgan,Veli İhsan Serin Huşa Kuşatman,Arif Köker,Bekir Ünsal,Huri Şimşekli,Cavit Erden, "erim Köroğlu, fustafa Özkan, luhittin Mengenli,Yalçın Yalçın,ömer4 Kunt, Sadık Yıldız.
Nuri Şimşekli :
Oda Yönetim Kurulu Başkanlığına Başlama Tarihi: 6. 5.1968,
Ayrılma Tarihi: 17.12.1968,
Doğum Yeri ve Tarihi: Gülnar : 1933
O tarihdeki üyeler: T.G.Ziraat Bankası Silifke Şb.,Ali Bozbey, Ayhan Doğruöz,Şinasi Karaduman,Durhasan Akın.
Hasan Duran Çalıklı:
Başkanlığına Başlama Tarihi:21.1.1967
Ayrılma Tarihi: 28.11.1968
Doğum yeri ve Tarihi: Silifke : 1927
0 tarihdeki üyeler:Ömer Karaduman,Ali Akman,Ali Bozbey,Durhasan Akın,Yusuf Güven,Ayhan Doğruöz,Şinasi karaduman,Nuri Şimş ekii, Halil Taşçı,Ali Baskın,T.C.Ziraat Bankası,Musa Kuşatman,Abbas Çalışkan,Mustafa Özkan,Kerim Köroğlu,Hasan Kurubaş,İbrahim Turgut, Cihat Karatopçu,Hayri Persenti.
Veri Sorumlusu Silifke Ticaret ve Sanayi Odası, 6698 Sayılı Kanun Kapsamında Aydınlatma Metni'ne KVKK bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Яндекс.Метрика