Sicil İşlemleri

MEVZUAT

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

 

 

BELGE DİLEKÇELERİ

 

TESCİL İŞLEMLERİ

 

TİCARİ İŞLETME REHNİ

 

2020 YILI TİCARET SİCİLİ HARÇLARI

 

I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)


1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

      405,60 .-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

      1163,80 .-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

   2.622,50 .-TL

 

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

      200,90 .-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

      288,00 .-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

      637,90 .-TL

 

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

      200,90 .-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

      288,00 .-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

      637,90 .-TL

 

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

         78,20 .-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

       113,30 .-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

       200,90 .-TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

19,80 .-TL

2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)

66,60 .-TL

   
   

 

2020 YILI TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLAN ÜCRET TARİFESİ

 

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLAN ÜCRET TARİFESİ

Yürürlük Tarihi: 18.01.2020

 

İLAN TÜRÜ

ÜCRETİ

1-

Şirket İlanları (Kelimesi)

0,70 TL

2-

Şirket Kuruluş İlanları (Kelimesi)

0,35 TL

3-

Kooperatif İlanları (Kelimesi)

0,40 TL

4-

Kooperatif Kuruluş İlanları (Kelimesi)

0,25 TL

5-

Gerçek Kişi Ticarete Başlama İlanları (Maktu)

95,00 TL

6-

Teknogirişim Sermaye Desteği ile Kurulan Şirketler ve Gerçek Kişiler (Kelimesi ve Beher Gazete Bedeli)

0,01 TL

7-

Ticareti Terk, Resen Tescil ve Düzeltme İlanları

Ücretsiz

8-

Gazete Perakende Satış Fiyatı

4,00 TL