Personel

R. Yıldırım BAYDAR
Genel Sekreter
Gül BAYDAR
Genel Sekreter Yrd.
Mustafa UÇAR
Ticaret Sicili Müdürü
İlker KAŞ
Muhasebe Memuru
Sıdıka BEYAZ
Muamelat Memuru
Lale AKKAŞ
Ticaret Sicili Tescil Memuru
Betül KÖSE
Bilgi Hizmetleri ve Proje Memuru
Mücahit AYDIN
Oda Sicil Memuru
Mustafa TAŞ
Hizmetli
Emine YILMAZ
Hizmetli