İletişim Hattı +90 324 714 10 38

KALİTE POLİTİKAMIZ
Yasal merciler, üyeler, çalışanlar gibi tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak
Tüm faaliyet alanlarımızda, öncü kurum olmamızı sağlayan kalite yönetim sistemimizin gereklerini tam olarak gerçekleştirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,
Risk temelli düşünmeye dayalı yönetim anlayışı ile risk ve fırsatları gözeterek, süreçlerimizde en yüksek performansa ulaşmak,
Üyelerimizin taleplerini en iyi şekilde karşılamak için işbirliğini içinde olmak, üyelerimizin gelişimi için katkıda bulunmak
Karşılıklı saygı ve güvene dayanan, insan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarımızın gelişimlerine katkıda bulunmak tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak.


BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ
Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmek,
Bilgi varlıklarımızı oluşabilecek tehdit ve tehlikelerden korumak ya da en düşük seviyede etkilenmesini sağlamak,
Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutmak,
Çalışanlarımız, üyelerimiz ve tüm paydaşlarımızın bilgilerini korumak,
Bilgi güvenliğini sağlamak için gereken yönetsel ve teknolojik önlemleri almak ve böylece Kurumumuzun güvenini ve itibarını sarsacak durumları bertaraf etmek,
Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlama.


HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKAMIZ
İletişim ve sosyal medya araçlarını en etkin biçimde kullanarak, Üyelerimize doğru, güncel ve katma değer yaratacak iletişim kanallarını kullanmak,
Teknolojik yenilikleri izleyerek iletişim tekniklerini geliştirerek doğru ve zamanında haber sunmak,
Üyelerimizin tercih ettiği iletişim yöntemlerini kullanmak.


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Yeni personel alımında en uygun adayı hem güncel hem de gelecek günlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak seçmek, adaylara fırsat eşitliği sağlamak,
Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlamak,
Her bir çalışanının mesleki ve kişisel anlamda doyuma ulaşabileceği ve kendini sürekli olarak geliştirebileceği olanakların sağlandığı bir çalışma ortamı sunmak,
Başarılı performans gösteren çalışanlarımızı teşvik etmek ve ödüllendirmek,
Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’ na bağlılıklarını ön planda tutmak.


MALİ POLİTİKAMIZ
Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda şeffaflık, doğru ve zamanında bilgi sağlamak üzere mali raporları hazırlamak ve periyodik olarak veya talep edildiğinde yetkililere sunmak,
Oda mevcut kaynaklarını, oda üyelerimizin memnuniyetini sağlamak ve kaliteli hizmet sunmak üzere en etkin biçimde kullanmak,
Oda mevcut kaynaklarını ilçemizin ekonomik gelişimini destekleyici, istihdamına katkı sağlayacak şekilde  kullanmak,
Oda Stratejik Planı ve Yıllık İş Planı hedefleri  kapsamındaki faaliyetlerini, yıllık cari bütçeye göre yürütmek,
TOBB 5174 sayılı kanun çerçevesinde saptanan gelir kalemlerini  kullanarak; Odamız mevcut kaynaklarını geliştirmek.


ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ
Yenilikçi hizmetlerle üye beklentilerinin ötesine geçmek,
Üyelerimiz sürdürülebilir varlık nedenimizdir anlayışı ile hizmetlerimizi yeni gelişmelere adapte ederek üye aidiyetini geliştirmeye devam etmek,
Üyelerin talep, öneri ve şikayetlerini çözmek için kaynak sağlamak,
➣ Üyelerimizin sosyo ekonomik gelişimine katkı sağlamak,
➣ Üye memmuniyetinin sürekliliğini sağlamak,
Kurumsal sürdürülebilirlik bakış açısının bir kurum kültürü haline getirilmesi için üyelerimizde farkındalık oluşturması.


ŞİKAYET POLİTİKAMIZ
Öneri, istek ve şikayetler için anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir sistem kurarak üyelerimizin kullanımı için erişebilirliği sağlamak,
Şikayetleri şeffaf , hızlı, net ve üye odaklı bir şekilde çözmek,
Tüm faaliyetlerimizde ve şikayetlerin değerlendirilmesinde yasal mevzuata dayalı şartlara ve beklentilere uymak,
Değişimi yönetebilmek için değişen şartlar karşısında yönetim sistemlerimizin ve faaliyetlerimizin etkinliğini sürekli arttırmak.

Kurumsal

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç