Silifke online hotel booking - Booked.net
+14°C

NÜKLEER SANTRAL İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

  • 03.06.2013
  • sitso

12.05.2010 Tarihinde Ankara’da İmzalanan,15.07.2010 tarihli ve 6007 sayılı Kanunla Onaylanması uygun bulunan, 27.08.2010 tarihli ve 2010/918 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahasında bir Nükleer Güç Santralinin (NGS) Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma “ ile Ülkemizde İlk Nükleer Santral Kurulması çalışmalarına başlanılmıştır.

Diğer yandan, 03.05.2013 tarihinde Japonya Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Türkiye’de Nükleer Güç Santralleri kurulmasına İlişkin İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Ülkemizin Nükleer Güç Santrallerine İlişkin 2023 hedefi, İki Nükleer Santralin (8 Ünite) işletmeye alınması, üçüncü Nükleer Santralin (İlave 4 Ünite) de inşaatına başlanmasıdır. Ülkemizde NGS Projeleri gerçekleştirilirken yerli firmalarımızın bu projede yer almaları önem arz etmekte olup öncelikle Ulusal Sanayimizin mevcut Kapasitesinin tespiti gerekmektedir.

Bu doğrultuda, NGS Projelerinde yerli Firmalarımızın mevcut durumunu tespit etmek ve bu projelere Katılımını arttırmak amacı ile ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI tarafından hazırlanan Firma Envanter Formu’na www.nukleer.gov.tr internet sitesinden erişim sağlanabilmektedir. Bahse konu formun firmalarca doldurulması, yerli firmalarımızın halihazırda adı geçen Form’da yer alan malzeme ve ekipmanlardan (halen nükleer dışında farklı sektör kapsamında da üretilse) hangilerini, hangi kalite standartlarına göre üretmekte olduklarının tespitini sağlayacaktır.

Bu doğrultuda, www.nukleer.gov.tr adresinde “ Firmalara Hitaben” başlığı altında yer alan Firma Envanter Formu’nun, ilgilenen firmalar tarafından incelenmesi gerekmektedir.

NÜKLEER SANTRAL İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA