Silifke online hotel booking - Booked.net
+14°C

SİLİFKE TİCARET VE SANAYİ ODASI EĞİTİM GÜNLERİNE DEVAM EDİYOR : PROFESYONELLİK VE KURUM KÜLTÜRÜ

  • 16.06.2014
  • sitso

 Silifke Ticaret ve Sanayi Odası eğitim günleri devam ediyor. Bu ayki eğitim yine Muhsin Cömert tarafından profesyonellik ve kurum kültürü adı altında devam etti.

“Bir profesyonel neden çalışır, profesyonel kimdir, kim değildir?” sorularına yanıt aranarak başlanan eğitimde profesyonellik anlayışına vurgu yapıldı. Profesyonelliğin aslında bir yaşam biçimi, insan olmanın, sorumlu olmanın bir gereği olduğu anlatılarak iyi bir profesyonel aslında iyi bir baba, iyi bir evlat, iyi bir öğretmen, iyi bir eleman, iyi bir patron, iyi bir vatandaş vs. olduğu üzerinde duruldu. Kurum kültürü üzerinde de durulan eğitimde kurum kültürün aslında bir devlet, aile kültürü gibi bir geleneksel durum olduğunun altı çizilerek Kurum kültürünün bir kurumda a’ dan z’ ye herkesin aynı ahenk ve uyumla iş yapış biçiminin tanımı olarak anlatıldı.

Muhsin Cömert şunları anlattı:

Bazı kaynaklarda organizasyonel kültür olarak da karşılaştığımız kurum kültürü kısaca bir kurumda “biz burada işleri böyle yaparız” denilenler bütünüdür. Ekip üyelerinin birbirlerine olan yaklaşımlarından, sabah ofise girenlerin selam verme şekline (veya selam verip vermemelerine), liderlerin motive etme tarzlarına, müşteriyle kontak kurma biçimlerine kadar binlerce şey bir araya geldiğinde o kurumun yapısı, karakteri, yani kurum kültürü ortaya çıkar. Özellikle uzun zamandır varlık gösteren şirketlerde bazı alışkanlıkları değiştirmenin zor olmasının en temel sebebi de budur. Jenga oyunu gibi düşünebiliriz bu durumu. O yapıyı oluşturan elementlerden birini çekip çıkarmaya çalışırken çok dikkatli olmak, tüm ayrıntıları göz önünde bulundurarak hesap kitap yapmak, en sonunda zamanı geldiğinde hareket etmek gerekir. Aksi takdirde tüm yapıyı yerle bir edebilirsiniz. Bu yüzden zordur bazı kurumlarda yerleşen kötü alışkanlıkları ortadan kaldırmak. Örneğin büyük ekiplerde, takım içinde gruplaşma olması, aynı ekibin üyesi olan kişilerden bazılarının birbiriyle mecbur kalmadıkça konuşmadığı ortamda bazılarının yediğinin içtiğinin ayrı gitmiyor olması ekibin verimliliğini de, muhtemelen olumsuz yönde, etkileyecektir.

Kurum Kültürü –> Motivasyon –> Şirket Başarısı

“işyerimde mutluyum / bana değer verildiğini hissediyorum” diyenler arasında yüksek bir korelasyon bulunması da bizi şu sonuca götürüyor: Kurum Kültürü –> Motivasyon –> Şirket Başarısı

“Bir şirket sahip olduğu çalışanlardan, ne daha iyi ne de daha kötüdür.” Sözü üzerinde durularak çalışanlarının hepsinin ahenk ve uyum içinde davranmasının yanı sıra iyi donanımlı ve sadakatli bireyler olmasının önemine vurgu yapıldı. 

SİLİFKE TİCARET VE SANAYİ ODASI EĞİTİM GÜNLERİNE DEVAM EDİYOR : PROFESYONELLİK VE KURUM KÜLTÜRÜ
SİLİFKE TİCARET VE SANAYİ ODASI EĞİTİM GÜNLERİNE DEVAM EDİYOR : PROFESYONELLİK VE KURUM KÜLTÜRÜ
SİLİFKE TİCARET VE SANAYİ ODASI EĞİTİM GÜNLERİNE DEVAM EDİYOR : PROFESYONELLİK VE KURUM KÜLTÜRÜ
SİLİFKE TİCARET VE SANAYİ ODASI EĞİTİM GÜNLERİNE DEVAM EDİYOR : PROFESYONELLİK VE KURUM KÜLTÜRÜ