İletişim Hattı +90 324 714 10 38

II. LİDERLİK AKADEMİSİ | 3-5 EKİM 2019 TASLAK PROGRAMI AÇIKLANDI

  • 16.09.2019
  • sitso

 

                       II. LİDERLİK AKADEMİSİ | 3-5 EKİM 2019

 

Saygıdeğer Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları,

Kamu ve Özel Sektörün Kıymetli Temsilcileri ve 

Saygıdeğer Akademisyenler,

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiMersin ÜniversitesiTOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiToros Üniversitesi, 15 Kasım Kıbrıs ÜniversitesiMersin Deniz Ticaret Odasıİskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu işbirliğiyle 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde Ulu Resort Hotel/Mersin'de "II. Liderlik Akademisi" gerçekleştirilecektir.

Liderlik günümüz yönetim stratejileri bağlamında anahtar kavram haline gelmiştir. Liderlerin toplumu etkileme ve yönlendirme becerileri sosyo-kültürel açıdan işletmeleri doğrudan etkilemekte ve kurumsallaşmanın önünü açmaktadır. Liderliğin doğuştan gelen bir yetenek olmadığından hareketle, örgütlü yaşamın gereği olarak oda ve borsa yöneticilerinin/meclis üyelerinin ve personelinin liderlik ve kişisel gelişim eğitimlerini almalarının tüm sosyal paydaşları için olumlu çıktılar yaratacağı düşünülmektedir.

Liderlik Akademisi, iş dünyasının sahadaki temsilcileri ile teorik bilginin aktarımını üstlenen akademisyenlerin bir araya geldiği, bilgi ve deneyim aktarımı ile etkileşimin gerçekleştiği bilgi şölenidir ve bu doğrultuda atılmış ülkemizin en önemli Üniversite-Sanayi İşbirliği adımlarından birini oluşturmaktadır.

2018 yılında, KKTC Başbakanı Sayın Tufan ERHÜRMAN'ın ve TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU'nun teşrifleriyle ilkini gerçekleştirdiğimiz I. Liderlik Akademisi; 50 farklı kurum/kuruluş, 27 Oda ve Borsa, 310 katılımcı ile 15 Konferans ve Seminer, 20 Çağrılı Konuşmacı ve 11 tebliğ sunumu başarıyla tamamlanmıştır. Etkinlik kapsamında Oda ve Borsalar arasında işbirliği protokolleri imzalanmış, iş insanları arasında çeşitli ticari anlaşmaların ve işbirliklerinin önü açılmış ve akademik bilgi ile iş dünyasının tecrübesi bir araya getirilmiştir. Etkinlik sonrası oluşturulan Çalıştay Sonuç Bildirgesi ise TOBB'a bağlı tüm oda ve borsalara ulaştırılmıştır.

3-5 Ekim 2019 tarihinde daha geniş katılım ve daha kapsamlı eğitim/etkileşim programlarıyla düzenleyeceğimiz II.  Liderlik Akademisi'nde; liderliğin ilham veren gücüne ve insanları etkileme becerisine odaklanan çeşitli eğitim-öğretim etkinlikleri, seminerler, akademik oturumlar, paneller, B2B görüşmeler, firma tanıtımları ve liderlik konulu atölye çalışmalarıyla 3 gün boyunca tüm katılımcıların beşeri ve sosyal sermayelerine katkı yapmaları hedeflenmektedir.

Buna ek olarak, TOBB'a bağlı Oda ve Borsalarda görevli Akreditasyon Sorumlularının "İyi Uygulama Örnekleri" ile MEB'e bağlı okullarda görev yapan Öğretmen/Okul Yöneticilerinin "Eğitimde Liderlik Uygulamaları" konulu sunumlarının kurumlararası bilgi ve tecrübe paylaşımı kapsamında olumlu etki yaratılacağı öngörülmektedir.

Ayrıca, Liderlik ve Yönetim konulu özgün ve bilimsel çalışmalarıyla Akademisyenlerin etkinliğe katılımları hedeflenmekte ve etkinlik kapsamında sunulacak akademik çalışmalar ile üniversite-sanayi buluşmasının gerçek anlamda ortaya çıkması planlanmaktadır. Etkinliğe kabul edilen ve sunulan bildiriler, editörlü kitaplarda “Kitap Bölümü” olarak veya ulusal/uluslararası akademik dergilerde "Araştırma Makalesi" olarak yayımlanacaktır. Etkinlikte sunulan bildiriler arasından Bilim Kurulu’nca belirlenecek olan çalışmaya En İyi Bildiri Ödülü takdim edilmesi planlanmaktadır.

Liderlik ve Yönetim kavramları çerçevesinde son gelişmeleri paylaşmak, tartışmak ve literatüre katkı sağlamak için siz değerli katılımcıları 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde etkinliğimize bekliyoruz. 

Sevgi ve saygılarımızla.

DÜZENLEME KURULU

  • II. LİDERLİK AKADEMİSİ | 3-5 EKİM 2019 TASLAK PROGRAMI AÇIKLANDI

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç