ODA AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA

  • 25.08.2016
  • sitso

19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun’un 11 Maddesi 5.bendi uyarınca, TOBB’a bağlı Oda ve Borsalara 30 Haziran 2016’ya kadar olan aidat borçlarının, peşin ya da 6 eşit taksitte ödenmek kaydıyla sadece anaparası ödenecek. Bu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerin 31 Ekim 2016 Pazartesi gününe kadar Oda Genel Sekreterliğine dilekçe ile başvurmaları önemle duyurulur.

ODA AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA