İletişim Hattı +90 324 714 10 38
Sicil İşlemleri

ÖNEMLİ BİLGİLER

DİJİTAL İMZA BEYANI VE GÖREV KABUL BEYANI HAKKINDA DUYURU
 "TİCARET SİCİL İŞLEMLERİNDE RANDEVU ALINMASI HAKKINDA DUYURU!!!"
ANA SÖZLEŞMELERİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE ONAYLANMASI İLE İLGİLİ DUYURU !!!>> BELGE DİLEKÇELERİ

TİCARİ İŞLETME REHNİ

 

2022 YILI TİCARET SİCİLİ HARÇLARI

I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)


1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

         602,60 TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

      1.729,40 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

      3.897,20 TL

 

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

      298,50 TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

      427,90 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

      947,90 TL

 

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

      298,50 TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

      427,90 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

      947,90 TL

 

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

         116,10 TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

        168,30 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

        298,50 TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

            29,40 TL

2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)

            98,80 TL

 

2022 YILI TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLAN ÜCRET TARİFESİ 

 S. NO

İLAN TÜRÜ

ÜCRETİ

1-

Şirket İlanları (Kelimesi)

0,77 TL

2-

Şirket Kuruluş İlanları (Kelimesi)

0,35 TL

3-

Kooperatif İlanları (Kelimesi)

0,40 TL

4-

Kooperatif Kuruluş İlanları (Kelimesi)

0,25 TL

5-

Kadın/Engelli Girişimi Kooperatifleri İlanları (Kuruluş ve Diğer)

Ücretsiz

6-

Gerçek Kişi Ticarete Başlama İlanları (Maktu)

100,00 TL

7-

Gerçek Kişi Diğer İlanları (Kelimesi)

0,77 TL

8-

Teknogirişim Sermaye Desteği ile Kurulan Şirketler ve Gerçek Kişiler (Kelimesi ve Beher Gazete Bedeli)

0,01 TL

9-

Ticareti Terk, Resen Tescil ve Düzeltme İlanları

Ücretsiz

 

Mevzuat
Tescil İşlemleri

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç